Halvard Bøe 


Halvard Bøe brenn for filming og fotografering. Kamera i eine handa og stativet i det andre, då kan det ikkje bli betre. 

Halvard har tidlegare hatt fleire oppdrag innan filming og fotografering, og starta difor opp firmaet hausten 2016. To år på rad (2015 og 2016) vart han vinnar av «Årets Landsbruksvideo». 

Om du vil vise fram firmaet og produkta dine, er film ein av dei beste måtane å gjere det på. Då kan du få fram arbeidet bak produktet, kva funksjonar og kvalitet det har. Halvard nyttar både filming frå lufta og på bakkenivå med veldig god biletkvalitet. Når ein kombinerer begge deler får ein eit fantastisk resultat. 

 

Halvard har erfaringa, kunnskapen, fantasien og viljen til å lage filmen du er på jakt etter! Halvard kan tilby deg som privatperson eller bedrift høg kvalitet til ein svært gunstig pris. Å få laga flotte filmar treng ikkje lenger å vere dyrt. 

Drone tillatelse fra luftfartstilsynet.